(1)
Urbina de Navarro, C. eview. reparación e olímeros ara u bservación a ravés e icroscopía lectrónica. acta 2021, 30, 27-49.