(1)
Paredes Rivas, R.; Gil, L.; Angulo, N.; Octavé, A. íntesis e ecubrimientos e idroxiapatita btenidos or eposición lectrolítica ulsada obre uperficies e xido e itanio retratadas on ecapado, nodizado lcalinizado e a leación iomédica -Al-V. acta 2022, 31, 68-81.