Ambrosio, M., F. Borrego, J.M. Navas, A. Blanco, M.D. Carmona, J.G. Monterde, and A.M. Galisteo. 2021. “volución e raumatismos nternos n ientes e erro ratados on actores e recimiento rocedentes e élulas ononucleadas e édula sea”. cta icroscopica 30 (2), 58-70. https://acta-microscopica.org/acta/article/view/570.