Paredes Rivas, R, L Gil, N Angulo, and A Octavé. 2022. “íntesis e ecubrimientos e idroxiapatita btenidos or eposición lectrolítica ulsada obre uperficies e xido e itanio retratadas on ecapado, nodizado lcalinizado e a leación iomédica -Al-V”. cta icroscopica 31 (2), 68-81. https://acta-microscopica.org/acta/article/view/624.