Ambrosio, M., F. Borrego, J. Navas, A. Blanco, M. Carmona, J. Monterde, and A. Galisteo. “volución e raumatismos nternos n ientes e erro ratados on actores e recimiento rocedentes e élulas ononucleadas e édula sea”. cta icroscopica, ol. 30, no. 2, Sept. 2021, pp. 58-70, https://acta-microscopica.org/acta/article/view/570.