Paredes Rivas, R., L. Gil, N. Angulo, and A. Octavé. “íntesis e ecubrimientos e idroxiapatita btenidos or eposición lectrolítica ulsada obre uperficies e xido e itanio retratadas on ecapado, nodizado lcalinizado e a leación iomédica -Al-V”. cta icroscopica, ol. 31, no. 2, Sept. 2022, pp. 68-81, https://acta-microscopica.org/acta/article/view/624.