Ambrosio, M., F. Borrego, J.M. Navas, A. Blanco, M.D. Carmona, J.G. Monterde, and A.M. Galisteo. “volución e raumatismos nternos n ientes e erro ratados on actores e recimiento rocedentes e élulas ononucleadas e édula sea”. Acta Microscopica 30, no. 2 (September 17, 2021): 58-70. ccessed December 4, 2022. https://acta-microscopica.org/acta/article/view/570.